Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie (prowadzącego Muzeum Miasta Piastowa)

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w podpisanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Dyrektor PAM” w siedzibie Urzędu pok. nr 2lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r (data wpływu).


 Powrót