LXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 października 2023 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Sesja Rady Miejskiej w Piastowie – transmisja

24.10.2023 r. godz. 17:00

https://studio.youtube.com/video/ALcvuLFqqnU/livestreaming

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie LXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LXXi LXXI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2023 rok.6. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2023-27. 041.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie /-/ Agata Korczak

Materiały na sesję dostępne są także w BIP-ie pod linkiem: https://bip.piastow.pl/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt Powrót