LXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 STYCZNIA 2023 r. o godz. 17.00 w  sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie LXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie LXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIX i LXI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Pruszkowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2023-2041.
10. Przedstawienie sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Piastowie za 2022 rok.
11. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Piastowie na 2023 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
14. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 17.01.2023

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót