LV sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 17.00 w  sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie LV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIV i LV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2022 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „L. Lisa Kuli”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w granicach administracyjnych Miasta Piastowa.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 20.09.2022 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/lv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót