LIII sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 5 LIPCA  2022 r. o godz. 16.00 w trybie ON-LINE odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LII i LIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2022 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawy różne i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 28.06.2022 r.

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/liii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-2#cnt


 Powrót