L sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

L sesja Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 22 KWIETNIA 2022 r. o godz. 16.00 w Willi Millera przy ul. Bohaterów Wolności 23 w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIX i L sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Sprawozdanie z realizacji zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego w 2021 roku.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Piastowa w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Miasta Piastowa.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 12. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 13. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekty uchwał na stronie: https://bip.piastow.pl/l-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


 Powrót