Kontynuacja I sesji Rady Miejskiej w Piastowie kadencji 2024-2029

Kontynuacja I sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

Postanowienie nr 1780/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 15 kwietnia 2024 : Tutaj


 Powrót