A Wersja graficzna
A- A A+

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 14 listopada 2019r., o godzinie 1000,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, położoną w Piastowie przy ul. Warszawskiej.

Ogłoszenie i mapa na stronie: bip.piastow.pl


 Powrót