I Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej w Piastowie przy ul. Sosnowej

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 22 listopada 2023r., o godzinie 10:00, w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie, pok. nr 7, w budynku MOSiR przy ul. Al. Tysiąclecia 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 463 (nr. hip. 30) z obrębu 05, o pow. 0,0561ha, położonej w Piastowie przy ul. Sosnowej 12

Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania w dniu 09 października 2023 r. w godzinach 10:00 – 15:00 po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru jej obejrzenia przez osoby zainteresowane. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres geodezja@piastow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 770-52-53.

Wpłata wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) w terminie do 15.11.2023 r.
(w tym dniu pieniądze winny znaleźć się na koncie gminy) przelewem na konto 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048 w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka Sosnowa 12.


Pliki do pobrania: Sosnowa 12 oraz Ogłoszenie, a także Informacja uzupełniająca - ważne

 Powrót