Czasowa zmiana organizacji ruchu - nowy rozkład jazdy autobusu linii P-1

Informujemy iż w związku budową kanalizacji odwodnienia w ulicy Dworcowej i 11-go Listopada jak również przebudową ulicy Grunwaldzkiej związanej z budową wiaduktu nad torami PKP wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w rejonie prac.
W związku z czym prosimy o przestrzeganie czasowej organizacji ruchu oraz w miarę możliwości o omijanie rejonu prac. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W związku z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu autobus linii P-1 kursować będzie od dnia 12.10.2023 zgodnie z trasą wytyczonego objazdu. Przystanek PKP Piastów 02 przeniesiony zostaje na ulicę Reja, przystanek PKP Piastów 01 przeniesiony zostaje na ul.- 11-goListopada za ulicę Harcerską, przystanek Tetmajera 02 przesunięty zostaje za ulicę C.Godebskiego , w Alei Tysiąclecia zlokalizowany zostaje dodatkowy przystanek w zatoce przy szkole, przystanek J.Słowackiego 02 z ulicy Grunwaldzkiej przeniesiony zostanie na ulicę Niecałą pomiędzy ulice J.Słowackiego i Z.Krasińskiego. Objazd poprowadzony zostanie ulicami M. Reja, Al. Tysiąclecia, E.Orzeszkowej, Harcerską, 11-go Listopada, C.Godebskiego oraz A.Asnyka–J.Słowackiego - Niecałą do B.Leśmiana zgodnie z załączoną mapką.

Nowe rozkłady jazdy wywieszone zostaną na przystankach jak również dostępne są
u kierowcy linii P-1 oraz w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego.


Pliki:Mapa oraz Rozkład jazdy P1-nowy


 Powrót