21 lipca - sygnał treningowy

W związku z potrzebą sprawdzenia stanu technicznego i sprawności systemu dźwiękowego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Piastowa, w dniu 21.07.2022 r. o godz. 12.00 zostaną włączone syreny i będzie wygenerowany sygnał treningowy (dźwięk ciągły trwający 1-ną minutę).

Prosimy nie reagować na ten sygnał i jednocześnie przypomina się, że realny sygnał alarmowy to dźwięk ciągły-modulowany trwający 3 minuty, a odwołanie alarmu to dźwięk ciągły-jednostajny trwający 3 minuty.


 Powrót