Odnowa tkanki mieszkaniowej

[Aktualizacja informacji z dnia 1 sierpnia br.]

Finalizują się prace w ramach projektu Miasta Piastów pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Na realizację tego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt zakładał remont oraz termomodernizację 11 wielorodzinnych, komunalnych budynków mieszkalnych (w tym zabytkowych) w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Z. Gęsickiego 3, ul. C. Godebskiego 3A, ul. C. Godebskiego 3B, ul. C. Godebskiego 3C, ul. B. Leśmiana 3, ul. K. Ujejskiego 35, ul. H. Sienkiewicza 47, ul. J. Tuwima 4, ul. S. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26.

Na obecnym etapie realizacji projektu Miasto Piastów wykonało zaplanowane remonty na 9 budynkach komunalnych. Obecnie trwają prace remontowe w kamienicy przy ul. Cypriana Godebskiego 3B oraz 3C, które są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję gazów cieplarnianych i CO2, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości piastowskiego powietrza.
Artykuły i informacje o projekcie

 06-05-2020  06-24

Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów

Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów

Nabierają tempa roboty budowlane w ramach projektu Miasta Piastów pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Na realizację tego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego...

Czytaj więcej

 09-11-2019  12-00

Rozpoczęcie termomodernizacji tkanki mieszkaniowej

Rozpoczęcie termomodernizacji tkanki mieszkaniowej

Materializuje się realizacja dużego projektu Miasta Piastów pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”, o którym informowaliśmy już w ubiegłym...

Czytaj więcej

 15-07-2018  12-00

Odnowa tkanki mieszkaniowej - podpisanie umowy

Odnowa tkanki mieszkaniowej - podpisanie umowy

12 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację...

Czytaj więcej

 

 Powrót