Piastów wśród liderów informatyki

Urząd Miejski w Piastowie został nominowany do tytułu LIDER INFORMATYKI 2017 w kategorii ADMINISTRACJA PUBLICZNA - w konkursie organizowanym przez magazyn Computerworld.

„Lider Informatyki 2017” to konkurs z najdłuższą tradycją na rynku. Wyróżnia organizacje, które działają w oparciu o innowacje technologiczne. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: bankowość i finanse, przemysł, handel i usługi, ochrona zdrowia sektor użyteczności publicznej i administracja publiczna.

Piastowski Urząd Miejski wyróżniono za wdrożenie rozwiązań przyjaznych mieszkańcom w dostępie do usług medycznych – VisiMed (mobilny system rejestracji pacjentów przychodni SPZOZ „Piastun” z dowolnego urządzenia) oraz w usprawnieniu interwencyjnego zgłaszania awarii, usterek w mieście za pomocą aplikacji LocalSpot.
 Powrót