Dotacja na zielono-niebieską infrastrukturę w Piastowie

Niemal 4 mln zł otrzyma Miasto Piastów na działania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej.

2 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim umowę na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa.” Dofinansowanie w wysokości 3 919 004,24 zł zostało pozyskane ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz z budżetu państwa.


W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Komponent inwestycyjny zostanie uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Projekt realizowany będzie w wspólnie z Partnerem polskim - Polskie Stowarzyszenie „DACHY ZIELONE„ i Partnerem zagranicznym – Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI). Członkowie Partnerów to specjaliści, eksperci i wykładowcy, którzy będą stanowić wsparcie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dotyczących reagowania na zmiany klimatu w mieście.

Celem realizacji Projektu jest zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków.

Całkowita wartość Projektu, w tym wydatki kwalifikowalne to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

O umowie partnerskiej z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” informowaliśmy wcześniej w artykule: www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/umowa-...


 Powrót