Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Piastowa

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 2 października 2018 r

w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - pobierz dokument

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIASTOWA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH  MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK - pobierz dokument


 Powrót