AKTUALNOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - wyniki

Przedstawiamy decyzje Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

 

Otwarty konkurs ofert 2022

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi 2021

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 września 2021 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2022 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Konkurs ofert dla organizacji 2021

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021r.

 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2020

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - zadania 2019

Przedstawiamy protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r.

 

Konkurs ofert 2019

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm).

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie...

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 2 października 2018 r w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - pobierz dokument

 

 Powrót