Działalność gospodarcza

Licencje taxi

ul. 11 Listopada 8
klatka B: parter, pok. nr 4
tel. 22 770 52 44

- wniosek  o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar Gminy Miasto Piastów

Opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa:
32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Do pobrania: wniosek


 Powrót