A Wersja graficzna
A- A A+

Ziemia Polska Sp. z o.o.

Nazwa Firmy
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Adres 05-850 Ożarów Mazowiecki, Partyzantów 4
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 10/2012
NIP 1181965404
REGON 141543151
Data wpisu
2012-09-06
Kody odpadów
  • 200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
  • 200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
  • 200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
  • 200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  • 200201 - Odpady ulegające biodegradacji
  • 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
  • 200302 - Odpady z targowisk
  • 200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
  • 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

  •  Powrót