Serwis ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy i jest obsługiwana przez dostawcę rozwiązania U.I. INFO-SYSTEM pod adresem https://umpiastow.epodatnik.info/.

Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet.
Obecnie prezentowane w systemie informacje dotyczą:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego i leśnego,
- podatku transportowego,
- opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.

Usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki regulację zobowiązań podatkowych wobec gminy za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

Pamiętajcie Państwo, że decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.), nadal doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAP.

Zachęcamy do wnioskowania o przesyłanie decyzji podatkowej przez internet.


CO ZROBIĆ ABY MÓC KORZYSTAĆ Z SYSTEMU?

1. KROK PIERWSZY - REJESTRACJA KONTA

Zarejestruj swoje konto: TUTAJ

Po wypełnieniu formularza na wskazany adres e-mail otrzymasz informacje o zgłoszeniu konta do weryfikacji co umożliwi Ci wykonanie 2 kroku i dokończenie rejestracji.

2. KROK DRUGI - POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

W celu potwierdzenia Twojej tożsamości poprosimy Cię o wykonanie jednej z 2 poniższych czynności. Pozwoli to naszym pracownikom upewnić się, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem konta podatkowego oraz akceptujesz Regulamin korzystania z serwisu.

WYBIERZ METODĘ WERYFIKACJI

METODA 1 - PODPIS ELEKTRONICZNY

Jeśli jesteś użytkownikiem Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego skorzystaj z tej ścieżki. Na naszym portalu eUsług www.wrotamazowsza.pl umieściliśmy formularz elektroniczny, proszę zapoznaj się z nim i podpisz Profilem Zaufanym lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Nasz pracownik sprawdzi Twoje dane rejestracyjne maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, o aktywacji konta zostaniesz powiadomiony w oddzielnej wiadomości e-mail.


 Powrót