Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Od stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów.

Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały punkty, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.
Punkty są otwarte w Pruszkowie, Piastowie, Raszynie oraz Opaczy Kolonii (gmina Michałowice). 

Kto może skorzystać?
Z porad mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe.
Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz podatkowego. Wyłączone z poradnictwa jest prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.
Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowania projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzania wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 

Piastów, ul. Namysłowskiego 11 

poniedziałek:         12.00 - 16.00
wtorek:                  14.00 - 18.00
środa:                     8.00 - 12.00
czwartek:              14.00 - 18.00
piątek:                   10.00 - 14.00


 Powrót