Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów
e-mail: mops@piastow.pl
Tel: 22 753 41 42, 22 753 41 41, 22 753 41 40
Tel komórkowy: 733 888 442
www.mops.piastow.pl

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :
- dział księgowości
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dział dodatków mieszkaniowych
- dział sekcji środowiskowej
- dział usług opiekuńczych
- dział świadczeń

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy wtorek ma dyżur radca prawny. Dyżur w godzinach 10-15.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie z zakresu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się tematyką przemocy w rodzinie.


 Powrót