A Wersja graficzna
A- A A+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres: ul.11-go Listopada 8
klatka A
tel/fax 22 77 05 215
e-mail: gkrpa@piastow.pl
e-mail: profilaktyka@piastow.pl

Zapraszamy osoby uzależnione i współuzależnione na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików które odbywają się na terenie Piastowa:

w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00 przy al. Krakowskiej 17
środę, niedzielę ul. 11 listopada 8 ( w budynku świetlicy środowiskowo-integracyjnej ) w godzinach 17.00-19.00
czwartki ul. Orzeszkowej 23 w godzinach 19.00-21.00

Informujemy iż w środy od godziny 16-18 w budynku Urzędu Miejskiego ul. 11 listopada 8 klatka a II piętro funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, który świadczy porady specjalistyczne w zakresie :
- profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, systemu procedowania Niebieskich Kart
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu karnego
- dostępności pomocy terapeutyczno- psychologicznej,
- kierowania do instytucji świadczących pomoc prawną w zakresie prawa karnego, rodzinnego, mieszkaniowego oraz cywilnego
- pomocy interwencyjnej we współpracy ze służbami z terenu miasta Piastowa (Policja, OIK, MOPS)
- podjęcia stosownych działań ukierunkowanych na zmianę w trudnej sytuacji życiowej
Punkt Interwencji Kryzysowej ma również za zadanie motywowanie i kierowanie ofiar oraz sprawców przemocy do grupowych form pomocy o charakterze edukacyjnym, korekcyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Wojciech Stanaszek - przewodniczący
2. Michał Koperski
3. Mariusz Wyralski


 Powrót