Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

05-820 Piastów
ul. Tysiąclecia 3

http://www.ppuk-piastow.pl


Dział Telefon e-mail
Sekretariat   +48 783 544 321      sekretariat@ppuk-piastow.pl
Księgowość    +48 783 544 321   
   ksegowosc@ppuk-piastow.pl
Administracja    22 723 13 05    administracja@ppuk-piastow.pl    
    Dział Techniczny    
   +48 783 494 321
   techniczny@ppuk-piastow.pl

                 


1. Na podstawie Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016 roku – w sprawie likwidacji zakładu budżetowego tj. Zarząd Budynków Komunalnych w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016 roku – w sprawie zmiany Uchwały nr XX/132/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego  Zarządu Budynków Komunalnych w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Budynków Komunalnych zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Piastów działającą pod nazwą Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o.

2. Uchwałą Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników c spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 lipca 2016r. powołała członków Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług komunalnych:
- Andrzej Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Danuta Karepin-Stojko
- Andrzej Guzik

3. Uchwałą Nr 6/2016 z 28 lipca 2016 r. Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. w sprawie powołania na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. z siedzibą w Piastowie powołano Andrzeja Śliwonika.

4. Z dniem 1 sierpnia 2016 roku Zarząd Budynków Komunalnych został przekształcony w Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
Aktualnie siedziba Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. znajduje się w budynku dotychczasowego Zarząd Budynków Komunalnych tj. Piastów, ul. Al. Tysiąclecia 3. Telefony pozostają bez zmian.


 Powrót