Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

Adres: ul. Ks. J. Popiełuszki 12
05-820 Piastów
tel. 22 723 70 42
e-mail: cuo@piastow.pl

Dyrektor - Katarzyna Wąsińska-Jano

Od 1 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 października 2016r.  zostało utworzone Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa na bazie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Piastowa.

Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa przejmuje prawa i obowiązki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Piastowa. Powrót