Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Oddział w Piastowie
Adres i siedziba: Al.Tysiąclecia 1, lok. 116
05-820 Piastów
tel: 731 772 375
e-mail: emerycipiastow@wp.pl

Godziny urzędowania:
wtorki i czwartki w godz. 11:00 - 14:00

Przerwa urlopowa planowana jest w dniach 15-31 lipca 2019 roku.

Przewodnicząca Oddziału - Elżbieta Romanowska

Oddział:
- działa na rzecz integracji środowiska seniorów poprzez organizowanie spotkań z okazji Dnia Seniora,
Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, grupowe wyjazdy, wycieczki;
- organizuje życie kulturalne emerytów , rencistów i inwalidów poprzez wyjazdy do teatru, spotkania biesiadne przy muzyce Powrót