Remont ulicy Żbikowskiej

Kategoria: remonty i inwestycje
Autor: Aneta W.
Pytanie z dnia 7.11.2016 r.

Pytanie:

kiedy będzie planowany remont ul Żbikowskiej wiecznie zalanej wodą, dziurawej z krzywym chodnikiem na którym można połamać nogi???? co to za gospodarz miasta, który ma wszystko w d...

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
na przełomie roku 2015/2016 dzięki uzyskanemu dofinansowaniu - pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Gospodarki Wodnej, zrealizowano dawno oczekiwane przez mieszkańców miasta Piastowa, przedsięwzięcie inwestycyjne - polegające na budowie głównej sieci odwodnienia ze zrzutem wód deszczowych do rowu Konotopa w północnej części miasta.
 Inwestycja ta umożliwi budowę ulic i remont istniejących dróg wraz z niezbędnym odwodnieniem.
 W bieżącym roku wybudowano ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. M. Ogińskiego.
W roku 2017  planowana jest przebudowa ul. J. Sobieskiego oraz budowa ul J. Sułkowskiego na odcinku od ul. S. Żółkiewskiego do ul. Żbikowskiej.
W roku 2017 została zaplanowana budowa wodociągu w ul. Żbikowskiej, jako etap poprzedzający roboty drogowe.
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, ogromne potrzeby miasta w zakresie budowy, przebudowy, remontów dróg nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb inwestycyjnych w krótkim czasie


 Powrót