Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN

Adres: ul. Reja 1
tel. 22 723 11 47
tel/fax: 22 723 75 30
www.piastunzoz.pl

e-mail: recepcja@piastunzoz.pl
e-mail: przychodnia@piastow.pl


Dyrektor - Mateusz Kuczabski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej PIASTUN jest jednostką publicznej ochrony zdrowia – świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielane na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci mogą skorzystać z pomocy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz z Poradni Specjalistycznych. Dzieciom pomocy udziela zespół doświadczonych Pediatrów.

SP ZOZ PIASTUN dysponuje świetnym zapleczem diagnostyczno – zabiegowym. Dostępne są m.in.:
- badania laboratoryjne,
- badania RTG,
- badania USG,
- badania EKG.

Więcej informacji na stronie: www.piastunzoz.pl


 Powrót