Informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V2

Informacja dla mieszkańców Piastowa w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że jedynym podmiotem opieki zdrowotnej na terenie naszego miasta uprawnionym do dokonywania szczepień jest SPZOZ Piastun.

Wszyscy mieszkańcy Piastowa wyrażający taką wolę powinni skorzystać z jednej z trzech możliwości zapisu na szczepienie:

1/ poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – numer 989
2/ poprzez e-Rejestrację - dostępna na pacjent.gov.pl
3/ poprzez bezpośredni kontakt z punktem szczepień – przychodnia SPZOZ Piastun w Piastowie, ul.M.Reja 1.

Rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia rozpoczęła się 15 stycznia. Tydzień później, od 22 stycznia będą mogły rejestrować się osoby, które ukończyły 70 lat. Szczepienia dla obu grup seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Pragnę ponadto poinformować, że Miasto Piastów będzie realizować zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciudo punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień

  • a} osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.


W celu umożliwienia zapisu na usługę transportu osoby uprawnionej i już zapisanej na konkretny termin szczepienia od 15 stycznia uruchomiona została specjalna infolinia pod numerem telefonu 608 738 283. Będzie ona aktywna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Po zarejestrowaniu sięi wyznaczeniu terminu szczepienia, należy zadzwonić pod wspomniany numer 608 738 283, aby ustalić szczegóły transportu.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa


Do pobrania: Poradnik - krok po kroku od rejestracji do szczepienia


 Powrót