Zasoby i produkty miasta – podsumowanie

W lipcu 2020 r. zaprosiliśmy mieszkańców do wypełniania ankiety na temat zasobów i produktów, z którymi kojarzy im się Piastów. Każdy kto chciał, mógł podzielić się w niej zupełnie anonimowo swoimi spostrzeżeniami na temat tego, z czego znany jest Piastów i co według danej osoby wyróżnia nasze miasto na tle innych. Ankietę wypełniły 43 osoby. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii.

Na pytanie „Z czego znany jest Piastów?” zdecydowanie najwięcej osób wskazało akumulatory ZAP. Na kolejnych miejscach znalazły się: duża gęstość zaludnienia, smog, bliskość Warszawy i dobre z nią skomunikowanie – sypialnia Warszawy, zła jakość powietrza – smog, Stomil, rondo, żeńska drużyna piłkarska PKS Piastovia Piastów, tężnia, stacja PKP, LO im. A. Mickiewicza, zła jakość chodników i ulic, bazarek, Bogna Sokorska, kino.

Na pytanie „Co wyróżnia nasze miasto na tle innych?” najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: bliskość Warszawy i dobra skomunikowanie z nią, duże zaludnienie, zanieczyszczenie powietrza. Na kolejnych miejscach znalazły się: atmosfera małego miasta, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki, spokój podwarszawskiej aglomeracji, wysoki stopień zurbanizowania, dobra infrastruktura drogowa, brak parków, kawiarni, miejsc rozrywki, brak rynku - centrum, zaniedbane drogi i chodniki, brak tożsamości miasta.

Na pytanie ,,Co ma znaczenie dla rozwoju Piastowa, a jest wyjątkowe i charakterystyczne tylko dla nas?” znów najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były: bliskość Warszawy, bardzo dobra komunikacja ze stolicą Polski, a jednocześnie kameralne małe miasteczko oddalone od wielkomiejskiego zgiełku, ogromny potencjał ludzki, duże zagęszczenie ludzi, mało przemysłu, zanieczyszczone powietrze, rozwój miejsc sportu i rekreacji. Jednocześnie wiele osób napisało w ankiecie, że nie może wskazać niczego wyjątkowego i charakterystycznego tylko dla Piastowa, bo takiego „czegoś’ tu brakuje.

Jako zasoby miasta najczęściej przez respondentów wskazywane były: mieszkańcy, LO im. A. Mickiewicza, wysoki poziom oświaty, targowisko, akumulatory, infrastruktura komunikacyjna, dobra lokalizacja, dobre skomunikowanie z Warszawą, kino, stacja PKP, willa Millera, Biały Pałac, zieleń miejska, żeńska drużyna piłkarska PKS Piastovia Piastów, stadion, korty tenisowe, MOSiR, szkolna baza edukacyjna oraz „mieszkańcy, którzy wciąż są żywo zainteresowani miastem, szczególnie ci, których historia to to miasto”. Wiele osób w odpowiedzi na pytanie o zasoby wpisało jednak odpowiedź „brak”.

Jako produkty miasta najczęściej wymieniano: akumulatory, wysoki poziom szkolnictwa na poziomie szkół podstawowych i średnich, targowisko, sklepy, wydarzenia sportowe i infrastruktura sportowa, lokalne firmy, Stowarzyszenie Możesz, programy organizowane przez organizacje pozarządowe, firmy nastawione na innowacyjność, MOK, nowoczesna oświata i edukacja. Ale były też osoby, które w odpowiedzi na pytanie o produkty Piastowa wpisały odpowiedź „brak”.

Za wszystkie udzielone przez mieszkańców w tej ankiecie odpowiedzi bardzo dziękujemy. Pochylimy się nad nimi z refleksją i postaramy wykorzystać w pracach nad planami rozwoju i projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”.


 Powrót