Projekt NewCity po pozytywnej ocenie formalnej w MFiPR

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 15 grudnia 2020 roku zakończony został proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze Programu „Rozwój Lokalny” do dnia 30 października 2020 r.

Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowały się 53 kompletne propozycje projektów, wśród nich projekt Piastowa pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”. Obecnie prowadzona jest ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Jej zakończenie planowane jest nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2021 roku.

Więcej informacji o Programie „Rozwój Lokalny”: Nabory wniosków - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (eog.gov.pl)


 Powrót