Pierwsze spotkanie Narady Obywatelskiej w Piastowie!

W czwartek, 9 lipca, odbyło się pierwsze spotkanie Narady Obywatelskiej, która wspiera Urząd Miejski w Piastowie w wypracowaniu założeń dotyczących rozwoju centrum Piastowa w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego w III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 - 2021.

Narada Obywatelska w Piastowie to trzy spotkania w gronie 20 mieszkańców i mieszkanek miasta oraz wysłuchanie publiczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Mieszkańcy zaproszeni do uczestniczenia w naradzie zostali wybrani na podstawie kryteriów rekrutacyjnych zapewniających różnorodność poglądów i sposobów korzystania z miasta m.in. na podstawie wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu.

Pierwsze spotkanie było poświęcone wspólnej pracy na mapie miasta, na której mieszkańcy zaznaczyli swoje codzienne ścieżki korzystania z centrum, miejsca ulubione oraz te, których na co dzień unikają. Mieliśmy okazję poznać się i lepiej zrozumieć spojrzenie urzędników na cel narady i planowanych zmian w centrum Piastowa. Kolejne spotkania Narady planowane są w ciągu najbliższego miesiąca. Wysłuchanie obywatelskie otwarte dla wszystkich zainteresowanych (zrealizowane prawdopodobnie za pomocą streamingu na fb Urzędu Miejskiego) odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Za prowadzenie Narady pod kątem organizacji i facylitacji odpowiada Fundacja Pole Dialogu. Działania te są związane z ubieganiem się przez Miasto Piastów o dofinansowanie projektu pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” z Funduszy Norweskich w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Narada obywatelska (z ang. consensus conferences) to jedna z najskuteczniejszych technik partycypacji, szczególnie popularna przy podejmowaniu trudnych decyzji rozwojowych wymagających znalezienia kompromisu pomiędzy różnorodnymi grupami mieszkańców i mieszkanek. Występuje w różnych odmianach – w Piastowie polega na pracy ze stałą grupą mieszkańców wybranych celowo tak, by stanowili w miarę reprezentatywną dla społeczności grupę. Posiedzenia narady polegają na pracy w mniejszych grupach i wzajemnym edukowaniu się, które prowadzą do wypracowania wspólnych rekomendacji. W Polsce Piastów jest jednym z pierwszych miast, w którym narada obywatelska jest wykorzystywana do strategicznego myślenia o mieście.


Aktualności związane z naszymi działaniami publikujemy pod linkiem:

https://www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa

 Powrót