Oceń jakość usług naszego Miasta

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w sondażu jakości usług świadczonych przez miasto Piastów. Sondaż realizowany jest przez Urząd Miejski w Piastowie na potrzeby doprecyzowania i rozwinięcia diagnozy potrzeb mieszkańców oraz potencjałów rozwojowych naszego miasta w wybranych obszarach tematycznych. Państwa zdanie jest dla nas ważne.

Ankieta przygotowana została w związku z ubieganiem się przez miasto Piastów o dofinansowanie projektu pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i nie zajmie Państwu więcej niż 15 minut.


WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE

Planowany obszar realizacji projektu pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” zawiera się pomiędzy ulicami:
Al. Krakowską - Kujawską - P. Wysockiego - Al. J. Piłsudskiego – Bohaterów Wolności  - gen. L. Okulickiego - M. Reja - E. Orzeszkowej
- C. Godebskiego – Dworcową - Z. Gęsickiego i znajduje się w ścisłym centrum Piastowa.


 Powrót