Nowoczesne technologie w Piastowie

Firma Saule Technologies, partner miasta Piastowa w projekcie "NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa", przygotowała film na temat nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, które możliwe będą do wdrożenia w naszym mieście. Zapraszamy do obejrzenia materiału.Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym m.in. perowskity, nie tylko wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznych i budynków. Nasze otoczenie ma szansę zmienić się dzięki nim na bardziej przyjazne środowisku. Efektem planowanych działań ma być bowiem zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza w naszym mieście. Więcej o Saule Technologies: https://sauletech.com/


 Powrót