NewCity - wyniki badań ankietowych


Publikujemy podsumowanie badania online na temat oczekiwań mieszkańców oraz wyzwań i potrzeb rozwojowych naszego miasta. Badanie przeprowadzone zostało na stronie internetowej miasta Piastowa na przełomie lutego i marca 2020 roku.

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w badaniu, serdecznie dziękujemy. Jest to cenny materiał do dalszych prac nad projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa".

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim podsumowaniem najważniejszych kwestii na infografice oraz do przeczytania pełnego raportu z podsumowania wyników badania, który publikujemy TUTAJ.


Opracowanie graficzne: Ewa Milun-Walczak


 Powrót