Jakie powinno być centrum Piastowa? Krótka ankieta online dla mieszkańców

Przedstawiamy Państwu kolejną krótką ankietę online. Tym razem chcemy zapytać Państwa jakie jest obecnie, a jakie powinno być w przyszłości nowe centrum – serce naszego miasta. Wiedza zebrana dzięki ankiecie pozwoli nam spojrzeć na Piastów oczami różnorodnych mieszkańców i mieszkanek. Dzięki Państwa odpowiedziom lepiej przygotujemy się do II etapu naboru w ramach Programu "Rozwój Lokalny".


Link do ankiety: https://poledialogu.typeform.com/to/r7kzu6 Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 5 minut.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami wniosku projektowego, który został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, centrum miasta powinno być wielofunkcyjne.

Projekt „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” zakłada poprawę dostępności architektonicznej infrastruktury użyteczności publicznej oraz bogatą ofertę usług społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które w tej infrastrukturze będzie można realizować.

Główną ideą naszego projektu jest poprawa jakości i warunków pełnienia funkcji miejskich w miejscu ich koncentracji oraz nadanie im nowoczesnego, wysokiego poziomu w zakresie organizacji i formy.

Planowany obszar realizacji projektu – wielofunkcyjnego centrum miasta Piastowa - zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowską - Kujawską - P. Wysockiego - Al. J. Piłsudskiego – Bohaterów Wolności  - gen. L. Okulickiego - M. Reja - E. Orzeszkowej - C. Godebskiego – Dworcową - Z. Gęsickiego i znajduje się w ścisłym centrum Piastowa.

Niniejsza ankieta jest kolejną możliwością udziału mieszkańców w tworzeniu założeń projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” i planów rozwojowych miasta.

Aktualności związane z naszymi działaniami publikujemy pod linkiem:
https://www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


 Powrót