Jakie centrum? Wysłuchanie...

Urząd Miejski w Piastowie zaprasza na pierwsze w mieście wysłuchanie obywatelskie, które jest finałem trwającej przeszło miesiąc narady obywatelskiej z mieszkańcami Piastowa skupionej wokół tematyki rozwoju centrum miasta oraz strategicznego spojrzenia na przyszłość gminy. Spotkanie odbędzie się w środę 26 sierpnia 2020 r. w godz. 17:30 - 19:00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24. O szczególnych środkach ostrożności w związku z epidemią koronawirusa piszemy na końcu zaproszenia.

Narada obywatelska w Piastowie to zrealizowane trzy spotkania w gronie 20 mieszkańców i mieszkanek miasta oraz wysłuchanie obywatelskie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Mieszkańcy zaproszeni do uczestniczenia w naradzie zostali wybrani na podstawie kryteriów rekrutacyjnych zapewniających różnorodność poglądów i sposobów korzystania z miasta m.in. na podstawie wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu. Środowe spotkanie to szansa na zapoznanie się z wynikami ich pracy, możliwość skomentowania wybranych obszarów do rozwoju dla centrum Piastowa oraz dodania swoich własnych pomysłów. Podczas wysłuchania będą obecni przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy ustosunkują się do wypracowanych rozwiązań.

Cykl spotkań narady obywatelskiej zorganizowany został przez Urząd Miejski w Piastowie we współpracy z Fundacją Pole Dialogu w związku z przygotowaniem projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”, o którego dofinansowanie miasto Piastów stara się w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Więcej: www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa.


W trosce o wspólny komfort i bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do kilku zasad:

  • - Jeśli zauważą Państwo u siebie niepokojące objawy – gorączkę, kaszel, duszności – prosimy o rezygnację z udziału w wysłuchaniu.
  • - Na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury konieczne jest zakrywanie nosa i ust maseczką lub przyłbicą oraz odkażanie dłoni płynem dezynfekującym dostępnym przed wejściem.
  • - Każdą osobę obowiązuje przekazanie pisemnej informacji o stanie zdrowia przed wejściem na wydarzenie. Odpowiedni formularz będzie dostępny przy wejściu.
  • - Dla zachowania zasad bezpieczeństwa na widowniach wprowadzimy układ “szachownicy”, wyłączając z użycia co drugi fotel.
  • - Prosimy o zachowywanie zalecanych odległości we wszystkich przestrzeniach Ośrodka.
  • Więcej przydatnych informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

  • Transmisja z wysłuchania będzie dostępna także na kanale YouTube Miasta Piastowa oraz oficjalnej stronie społecznościowej Piastowa na Facebooku.

 Powrót