Ankieta - umiejętności cyfrowe mieszkańców Piastowa

Zapraszamy do wypełnienia ankiety poświęconej cyfrowym umiejętnościom mieszkańców Piastowa. Badanie realizowane jest w ramach prac przygotowawczych związanych z ubieganiem się przez miasto Piastów o środki norweskie w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam doprecyzować wiedzę na temat przygotowania naszego miasta do wyzwań nowoczesnej gospodarki. Więcej informacji o pracach nad planami rozwoju i projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” dostępnych jest na stronie  www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa

WYPEŁNIJ ANKIETĘ: TUTAJ


 Powrót