O Słowniku

Piastów to nie tylko sypialnia Warszawy. Mieszka tu i pracuje wielu ludzi wartych poznania i zapamiętania, nierzadko wybitnych w swojej dziedzinie lub mających oryginalne pasje. Nazwiska najbardziej znanych i zasłużonych można znaleźć na stronie naszego miasta w zakładce Sławni piastowianie, jednak informacje o nich są jedynie hasłowe.

Narodził się więc pomysł, aby te informacje rozwinąć i w ten sposób przybliżyć mieszkańcom miasta sylwetki ciekawych osób. W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się realizacja miejskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Piastowski Słownik Biograficzny, zainicjowanego i opracowanego przez doradczynie metodyczne wspomagające pracę nauczycieli, Henrykę Bęczkowską i Kalinę Sobczyńską.

Cele projektu to przede wszystkim kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie wiedzy o ciekawych, zasłużonych i wybitnych mieszkańcach Piastowa, integracja i aktywizacja środowiska oświatowego w Piastowie oraz rozwijanie współpracy środowisk szkolnych z władzami i instytucjami samorządowymi.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z naszego miasta. Zadaniem zespołów uczniowskich pracujących pod opieką nauczycieli jest zebranie materiałów o wybranych zasłużonych mieszkańcach Piastowa oraz opracowanie ich w formie nadającej się do publikacji na stronie internetowej miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym materiałem, bo warto przekonać się, jak wspaniali są związani z Piastowem!

Projekt trwa!

Można zgłaszać propozycje kolejnych postaci, można podzielić się ciekawymi materiałami.

Nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem projektu zapraszamy do współpracy.

KONTAKT

Kalina Sobczyńska doradca metodyczny
e-mail: kalinasob@gmail.com


 Powrót