Usługi archeologiczne - Daniel Skoczylas

Daniel Skoczylas-Usługi archeologiczne
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32A, Piastów 05-820
e-mail: daniel905@vp.pl oraz archeoculture@gmail.com
tel. 513037119
Facebook: zobacz


Oferujemy nadzory archeologiczne, badania powierzchniowe i wykopaliskowe, kwerendy źródłowe, opracowania wyników badań oraz wyników laserowego skaningu (LiDAR), rekonstrukcje historyczne oraz organizację zajęć edukacyjno-dydaktycznych


 Powrót