Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XVIII i XIX sesją Rady Miejskiej.
 • 5.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie w 2015 roku.
 • 6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 

 • 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie,
  Al. Tysiąclecia 5.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie.
 • 11.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie i nadania Statutu.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2016.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa
 • 14.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 15.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 16.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie


Agata Korczak


 Powrót