Zaproszenie na XII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

W dniu 22 września 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XI i XII sesją Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „J. Poniatowskiego”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie

Agata Korczak


 Powrót