XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00
w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)
odbędzie się
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVI i XXXVIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej  gminie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Powiatem Pruszkowskim i Gminą Miastem Piastów nieruchomości położonych w Piastowie.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne i wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Projekty uchwał do tej sesji - czytaj tutaj

 Powrót