XXV Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 25 października 2016 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum Nr 2 w Piastowie (Al. Tysiąclecia 3) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIV i XXV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 ze zmianami.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowice położonej w powiecie pruszkowskim.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa oraz nadania mu statutu.
12.    Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli  Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.
13.    Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i Burmistrza Miasta za 2015 rok.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Sprawy różne i wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót