XIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 2 LIPCA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XI i XIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
8.    Interpelacje i zapytaniach radnych.
9.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
10.    Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie

 Janusz Wroński    


Projekty uchwał: bip.piastow.pl/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-w-dniu-2-lipca-2019-r

Piastów, 25.06.2019 r.


 Powrót