Zmiana kursowania piastowskiej linii P1

W związku z zakończeniem w ulicy Bohaterów Wolności prac przy budowie kolektora ściekowego C-BIS i przywróceniem stałej organizacji ruchu z dniem 23.11.2022 r. autobus linii P1 powraca na swoją starą trasę.

Autobus jadąc od strony wschodniej na rondzie  im. Prezydenta R. Kaczorowskiego pojedzie prosto ul. Warszawską następnie skręca w ul. Bohaterów Warszawy, dalej w ul. marsz.J.Piłsudskiego –ul. gen. J. Sowińskiego – ul. M. Ogińskiego dalej Bohaterów Wolności do Warszawskiej i powrót do ronda im. Prezydenta R.Kaczorowskiego. Powrót