Linia P1 - komunikat i rozkład jazdy 2023


W związku z unieważnieniem przetargu na obsługę autobusowej linii wewnętrznej P1 spowodowanym złożeniem ofert o wartości przekraczającej środki przewidziane w budżecie miasta przetarg został rozpisany powtórnie. Celem zapewnienia funkcjonowania linii P1 w trybie procedury „ z wolnej ręki” wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu 30.12.2022 na obsługę linii na okres jednego miesiąca.

Jednocześnie od 02.01.2023 w odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców wprowadzono przedłużenie linii do Centrum Handlowego gdzie autobus będzie zatrzymywał się na przystankach Lelewela 01 i 02 na granicy miasta oraz ze względu na ograniczone możliwości budżetu zmniejszono ilość kursów. Aktualny rozkład jazdy autobusów ( w załączeniu) i wywieszony został na przystankach.

Do pobrania: rozkład jazdy


 Powrót