Wykład dr. Henryka Piskunowicza w Muzeum Dulag 121

W sobotę, 11 lutego o godz. 15.00 zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na wykład dr. Henryka Piskunowicza – historyka UKSW, który wygłosi wykład poświęcony historii Kedywu – jednostki Armii Krajowej odpowiedzialnej m.in. za organizacje zamachów, sabotażu i dywersji wymierzonych w niemieckiego okupanta. Bezpłatne wejściówki do pobrania: https://app.evenea.pl/event/878214-12/  Zapraszamy!

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK była podziemnym Wojskiem Polskim, częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie.
 
Wykład dr. Henryka Piskunowicza będzie poświęcony historii Kedywu - odrębnej jednostki AK utworzonej w 1943 roku, która zajmowała się przeprowadzaniem i organizacją akcji bojowych, zamachów, sabotażu oraz dywersji wymierzonych w niemieckiego okupanta.
 
Autor zapozna uczestników z dziejami Kedywu KG AK i Okręgu Warszawskiego - zaprezentuje jego historie, okoliczności powstania formacji i strukturę dowodzenia. Słuchacze poznają także przykłady słynnych akcji na terenie okupowanej stolicy.
 
Podczas spotkania Pan Andrzej Kryński - historyk z Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Warszawie zaprezentuje ofertę edukacyjną Oddziału IPN poświęconą akcjom Kedywu Armii Krajowej na terenie Warszawy pt.: "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej..."

Więcej info: www.dulag121.pl


 Powrót