Spotkanie Mieszkańców Piastowa z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wraz przedstawicielami Biura Projektów Europrojekt Gdańsk S.A.

6 lutego 2024 r. (wtorek)  w Miejskim Ośrodku Kultury (sala kinowa) przy ul. Warszawskiej 24 w Piastowie odbędzie się spotkanie, podczas którego zaprezentowana i omówiona zostanie dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m.st Warszawa.


Spotkanie będzie trwać od  godziny 17:00 do godziny 19:00

Na spotkanie zaprasza Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz  Biuro Projektów Europrojekt Gdańsk S.A.


 Powrót