A Wersja graficzna
A- A A+

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim

W dniu 3 sierpnia 2019 o godzinie 15.00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się spotkanie z cyklu Karty Historii „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim”. Podczas wydarzenia zostaną omówione przemiany, jakie przechodziła ludność Warszawy w trakcie trwającej 63 dni bitwy, uwzględniając to, że sytuacja cywilów w poszczególnych rejonach Warszawy była od siebie diametralnie różna i ulegała ciągłym zmianom.

Przebieg Powstania Warszawskiego pokazuje, że los cywilów i żołnierzy sprzęgnął się nierozerwalnie. Wszyscy oni musieli przystosować się do warunków w walczącym mieście i znaleźć sposób, by przetrwać jeszcze jedną chwilę dłużej. Cywile także byli mordowani przez bandytów w niemieckich mundurach, ginęli pod gruzami walących się kamienic i cierpieli z powodu głodu i chorób. Straty pośród ludności cywilnej miasta były nieporównywalnie większe, niż pośród oddziałów wojskowych.

Wykład poprowadzi Rafał Brodacki – historyk badający historię XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej, autor książki„Powstanie Warszawskie. Fakty mniej znane”, publikujący w czasopismach m.in. „wSieci Historii”, „Focus Historia”, „Polityka”, „Rytm Warszawy”, „Skarpa Warszawska”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” i „Dzieje Najnowsze”.

Zapraszamy serdecznie!


 Powrót