A Wersja graficzna
A- A A+

Debata na temat sportu w mieście

DEBATA NA TEMAT SPORTU W MIEŚCIE
Termin: 15 października 2019 r. (wtorek), godz. 18.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 (stołówka)

Do udziału serdecznie zapraszamy:
- Przedstawicieli szkół na czele z dyrekcjami oraz nauczycielami WF,
- Przedstawicieli stowarzyszeń współpracujących z miastem w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
- Przedstawicieli innych stowarzyszeń i organizacji podejmujących tematykę sportową w ramach swojej działalności,
- Mieszkańców Piastowa zainteresowanych debatą.


Debata ma status posiedzenia połączonych komisji przy Radzie Miasta.

Zagadnienia poruszane w debacie:
- prezentacja bazy sportowo – rekreacyjnej w Piastowie wraz z planami ich rozwoju,
- prezentacja stowarzyszeń i organizacji Współpracujących z miastem Piastów w zakresie sportu i rekreacji,
- dyskusja na temat kierunków rozwoju sportu i rekreacji w mieście.


W imieniu Komisji Kultury i Sportu

Jarosław Kurdziel Powrót